Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::load() should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::save() should be compatible with JTable::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::move() should be compatible with JTable::move($delta, $where = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::publish() should be compatible with JTable::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMCategory::getInstance() should be compatible with JTable::getInstance($type, $prefix = 'JTable', $config = Array) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/chuvanan/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Trong Hoa Ky

  

Họ Tên Thành Phố TB Năm học Ghi chú
Lê Quý  An Westminster CA 58
Nguyễn Đức  An Trenton FL 59
Nguyễn Quý  An San Jose CA 62
Trần Đức  An Fountain Valley CA
Vũ Trọng  An Long Beach CA 58
Vũ Viết  An San Jose CA 63
Lê Hữu  Ân Phoenix AZ
Vũ Ngọc  Ân San Jose CA
Vương Đắc Ân Renton WA 59
Lại Quốc Ấn Trabuco Canyon CA 59
Nguyễn Long  Ẩn Salinas CA 57
Nguyễn Hữu  Anh San Jose CA
Phạm Kim  Anh San Jose CA 58
Phi Ngoc  Anh Saratoga CA 75
Vũ Ngọc  Anh San Jose CA
Nguyễn Ánh San Jose CA 59
Nguyễn Hoàng Ánh Houston TX
Vũ Ngọc  Ánh Irvine CA
Lê Nhân Ảnh Santa Ana CA 59
GS Lê Thái Ất Lawndale CA GS
Trần Công  Milpitas CA 74
Trần Đình  San Jose CA 75
Trần Quốc  San Jose CA 62
Nguyễn Công  Bắc Fremont CA
Vũ Thế  Bắc San Jose CA 57 Đã mất 
Phạm Công  Bạch San Jose CA 58
Vũ Kim  Bài Houston TX 65
Bùi Bỉnh Bân Westminster CA
Đỗ Danh  Bản Sugar Land TX 65-?
Trần Vũ Bản Chicago IL 59
Ngô Văn  Bảng Sacramento CA
Trần Quốc  Bao Culver City CA 59
Đoàn Trọng  Bào San Jose CA 57
Đỗ Đình  Bảo Milpitas CA 50 Đã mất 
Hà Quốc  Bảo Richland WA 60
Lê Vĩnh Bảo Houston TX 59
Nguyễn  Bảo San Jose CA 64
Triệu Thúc  Bảo Fremont CA 74
Hà Ngọc  Bích San Jose CA 57
Trần Huy Bích Ecarson CA 58
Nguyễn Gia  Bình San Diego CA 68
Nguyễn Lương  Bình Plano TX 64
Nguyễn Vạn  Bình San Jose CA 67
Phạm Bình Milpitas CA 59
Trần Quốc  Bình San Jose CA
Trịnh Quang  Bình Castro Valley CA 58
Mùi Quý  Bồng New Orleans LA
Đỗ  Bưởi San Jose CA 60
Hoàng  Cầm Jacksonville FL
Nguyễn Quốc Can Peoria AZ 59
Nguyễn Xuân  Can San Jose CA 67
Nguyễn Thiện  Căn San Jose CA 67
Nguyễn Ngọc Cẩn Falls Church VA 59
Vương Vĩnh Cẩn Garden Grove CA 59
Bui N. Cận Antioch CA
Nguyễn Quang  Cận San Jose CA 59
Bùi Lê  Canh 64
Nguyễn Văn Canh
Nguyễn Trọng  Cảnh Đã mất 
Trần  Cảnh Milpitas CA
Vương Tứ  Cảnh San Jose CA 62
GS Hà Tường  Cát Westminster CA 58
Lê Khắc  Chấn CA 61 ?
Nguyễn Quý  Chấn San Jose CA
Võ Tuấn  Chấn Briarwood NY 62
Đinh Thành  Châu Santa Clara CA 52 Đã mất 
Nguyễn Đức  Châu Clovis CA
Nguyễn Thanh  Châu San Jose CA 67
Phạm Minh  Châu Hillsborough CA 57
Triệu Ngọc  Châu Falls Church VA 54
Trịnh Minh  Châu San Jose CA 72
Trần Thị Kim  Chi San Jose CA
Trần Trị  Chi Saratoga CA
Mai Minh  Chí San Jose CA 63
Nguyễn Đức  Chí Silver Spring MD 59
Nguyễn Minh  Chí La Porte TX
Đào Cơ  Chí Dallas TX 68
Vũ  Chiến San Jose CA 69
Nguyễn Kháng Chiến Sacramento CA 67
Đỗ Văn  Chiêu San Jose CA
Nguyễn Tranh Chiếu Mountain View HI 59
Trần Ngọc  Chín CA 59
Đinh Văn  Chính 68
Nguyễn Duy  Chính Orange County CA 66
Trần Trung  Chính San Jose CA 68
Vũ Thiện  Chìu Westminster CA 59
Chu Toàn Chung San Jose CA 59
Đào Kim  Chung Westminster CA
Hoàng Đình Chung Egan MN 58
Lê Đình  Chung San Jose CA
Nguyễn Đức  Chung San Francisco CA 54
Vũ Nguyên  Chước Walnut CA 68
Phó Ngọc Chương 59
Vũ Ngọc Chương Houston TX 59
Phan Quang  Milpitas CA 62
Hoàng Minh Công Houston TX 66
Trần Minh  Công Westminster CA 67
Trần Minh  Công Mission Viejo CA 59
Nguyễn  Cử San Jose CA
Nguyễn Văn  Cử San Jose CA Đã mất
Nguyễn Văn  Cung San Jose CA 62
Hoàng Đắc  Cương San Jose CA 62
Lê Vân  Cương LA
Nguyễn Ngọc Cương Đã mất 
GS Đặng Đức  Cường Metaire LA
Lương Trác  Cường Lakewood CA NV
Nguyễn An Cường San Jose CA 59
Nguyễn Hùng Cường Fremont CA 72
Phạm Huy  Cường Manvel TX
Tạ Cường San Jose CA
Vũ Quốc  Cường Tallahassee FL
Đào Đình  Đắc 73
Phạm Gia Đại Orange County CA
Phạm Tự  Đại San Jose CA 60
Vũ Thiện  Đạm Fresno CA 60
Nguyễn Thọ  Đan Fairfield CA 54 Đã mất
Nguyễn Xuân  Đào  Naperville  IL 65
Nguyễn Xuân  Đào
Hoàng Chỉ  Đạo San Jose CA 72
Hoàng Ngọc  Đạt Long Beach CA 59
Lê Tiến Đạt Orange CA 59
Nguyễn Văn  Đạt Saratoga CA
Nguyễn Mạnh  Đạt Orange County CA 68
Nguyễn Thúc  Đạt San Jose CA 68
Vũ An Đạt Orange County CA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">Vũ Quốc  Đạt
Phạm  David San Jose CA 75 CVA Hanoi
Nguyễn Kim Đễ Portland OR 59
Trần Đắc  Di San Jose  CA 70
Ngô Đức  Diễm San Jose CA
Nguyễn Ngọc  Diễm Hayward CA
Phan Kim Điềm
Vi Văn Điềm 59
Nguyễn Đình  Điền Stafford TX 70
Nguyễn Khắc  Điệp San Jose CA 62
Lê Văn  Dĩnh Fremont CA 56
Nguyễn Kim  Đính Santa Clara CA
Vũ Băng  Đình Wichita KS
Nguyễn Mạnh  Đĩnh Milpitas CA
Vũ Ngọc Đĩnh Rancho Santa Margarita CA 59
Nguyễn Văn Đỉnh Orange CA
Hoàng Cơ  Định San Jose CA 59
Nguyễn H.  Định San Jose CA 68
Nguyễn Văn  Định San Jose CA
Phạm Gia Định Milpitas CA 59
Trần Văn  Định San Jose CA
Lê  Đỗ San Jose CA
Phạm Hữu  Độ San Jose CA 59
Trần Quốc  Độ Tampa FL
Hoàng Bằng  Đoàn
Khổng Minh  Đoàn San Francisco CA 63
Đỗ Danh  Đôn Hayward CA
Trần Đình  Đôn San Jose CA 64
Trần Quang  Đôn Orange County CA
Vũ Thượng  Đôn San Jose CA 63
Phạm Chí  Đồng San Jose CA 58
Võ Tá Đồng San Jose CA 67
Đặng Văn Santa Ana CA
Trần Quang  Dự Garden Grove CA 59
Vũ Hữu  Dự Roseview CA 47
Nguyễn Đình Duật Union City CA 59
Trình Hữu  Dục Sacramento CA 58
Nguyễn Thượng  Dực San Jose CA 60
Bạch Văn Đức Fullerton CA 60
Đỗ  Đức San Jose CA
Đỗ Trọng  Đức Westminster CA
Nguyễn Đình  Đức Tucson AZ
Nguyễn Hồng  Đức Gainesville FL 66
Trịnh Minh  Đức San Jose CA 72
Vương Huy  Đức San Jose CA 75
Phạm Trọng  Đức Denver CO 68
Trần Quang  Đức Orange County CA 68
Cai Văn  Dung San Jose CA 60
Đỗ Anh  Dũng San Jose CA
Lương Anh  Dũng ON CA
Nguyễn Đình  Dũng Hayward CA 58
Nguyễn Kim  Dũng San Jose CA
Nguyễn Thế  Dũng San Jose CA 62
Nguyễn Trung  Dũng San Jose CA 56
Nguyễn Văn  Dũng Santa Ana CA
Vũ Hữu  Dũng San Jose CA 59
Vũ Ngô  Dũng Alameda CA
Vũ Văn  Dũng Fremont CA
Vũ Trọng Dụng Laurel MD 59
GS Đào Văn  Dương Houston TX GS
Lê Ôn  Dương San Jose CA 59
Nguyễn Kỳ  Dương Elk Grove CA
Phạm Cao  Dương Huntington Beach CA 58
Từ  Dương Houston TX 62
Vũ Công  Dương San Jose CA 60
Lý Kế  Duy Katy TX
Nguyễn Kính  Duy Milpitas CA
Nguyễn Anh  Dzũng Fremont CA 61
Nguyễn Trọng  Dzũng Livermore CA 59
Nguyễn Văn  Dzũng Stockton CA
Nguyễn Tiến Dzỵ Sugar Land TX 59
Nguyễn Thanh  Gíá Đã mất 
Đỗ Nguyên  Giai San Diego CA 59
Hoàng Xuân  Giám Memphis TN 70
Nguyễn Thanh  Giản Pinole CA 58 Đã mất 
Đặng Lam  Giang Cupertino CA
Trần Lam  Giang Sacramento CA 59
Lê Ngọc  Giao Gaitherburg MD
Ngô Tằng Giao Sterling VA 59
Trần Trung  Ginh Santa Paula CA 62
Nguyễn Thanh  Giới Fairfield CA 63
Lê Ôn  Milpitas CA
Nguyễn Địch Orange County CA
Nguyễn Thanh  San Jose CA 72
Nguyễn Thanh  San Jose CA 78
Trần Sơn Alhambra CA 58
Vũ Bắc  San Jose CA 58
Phạm Ngọc  Hài San Jose CA 56
Trần Xuân Hài Eltoro CA NV
Bùi Chiêm Hải San Jose CA 60
Đỗ Tiến  Hải San Jose CA 77
Lê Bá Hải Meza AZ
Lê Minh  Hải Santa Clara CA 67
Nguyễn Hoàng  Hải San Jose CA 58
Nguyễn Trường  Hải Lodi NJ 59
Nguyễn Vũ  Hải Santa Clara CA 58
Nguyễn Xuân  Hải San Jose CA 67
Phạm Ngọc  Hải Milpitas CA 65
Phạm Văn  Hải Falls Church VA USA
Trần Mộng Hải Garden Grove CA NV
Vũ  Hải San Jose CA 57
Nguyễn  Hải   San Jose CA
Phạm Văn  Hàm La Mirada CA 59
Nguyễn Huy  Hân Pontiac MI
Lê Đình  Hân Garden Grove CA 68
Nguyễn  Hanh San Jose CA
Nguyễn  Hạnh Rochester MN
Phạm Nguyên  Hạnh Milpitas CA 61
Vũ Hữu  Hạnh San Jose CA
Nguyễn Duy  Hảo Alameda CA
Nguyễn Văn  Hảo San Jose CA 61
Đỗ  Hiến San Jose CA
Nguyễn Công  Hiến Westminster CA 59
Nguyễn Văn  Hiến San Jose  CA 64
Hoàng Đức  Hiền San Jose CA 59
Lê Trung  Hiền San Jose CA 53
Nguyễn Hữu  Hiền Fountain Valley CA 59
Nguyễn Quốc  Hiền
Nguyễn Văn  Hiền San Clemente CA 59
Nguyễn Văn  Hiền Santa Clara CA
Lê Thế Hiển Stamford CT 59
Nguyễn Văn  Hiển San Jose CA 64
Vũ Công  Hiển Daly City CA 64
Vũ Công  Hiển CA 68
Nguyễn Mạnh  Hiền (A) Garden Grove CA 59
Nguyễn Mạnh  Hiền (B) Baldwin Park CA 59
Nguyễn Như  Hiệp San Jose CA
Đào Trọng  Hiệp San Francisco CA
Nguyễn Thất  Hiệp Milpitas CA 57
Nguyễn Văn  Hiệp Milpitas CA
Nguyễn Văn  Hiệp San Jose CA
Đoàn viết  Hiệp 68
GS Nguyễn Đức  Hiếu Sacramento CA    Đã mất 
Nguyễn Văn  Hiếu Milpitas CA 73
Nguyễn Văn  Hiếu San Jose CA 60
Hoàng Duy  Hiệu San Jose CA 63
Phạm Thế  Hiệu Houston TX 60
Khổng Trọng  Hinh Milpitas CA 65
Nguyễn Đức  Hinh Plano TX
Lê Ngọc  Hồ Seattle WA
Đỗ Xuân  Hòa Westminster CA
Nguyễn Đình  Hòa Palo Alto CA GS Đã mất 
Nguyễn Trung  Hòa San Jose CA 58
Phạm Hoán Irvine CA 59
Nguyễn Hải  Hoàn Milpitas CA 65
Nguyễn Văn Hoàn CA 75
Nguyễn Văn  Hoàn Sarasota FL 66
Nguyễn Xuân  Hoàn Oakland CA 54
Nguyễn Đình Hoàng Orange County CA 67
Hoàng Huy  Hoàng San Jose CA 75
Nguyễn Hoàng Santa Ana CA 59
Chu Bá  Học Houston TX 59
Nguyễn Văn  Hội San Jose CA
Đặng Xuân  Hồng Henrietta NY
Trần  Hồng San Jose CA
Trần Đình  Hồng Brighton MA 67
Trần Khánh  Hồng Concord CA 62
Trần Tế  Hồng San Jose CA
Vũ Đức  Hồng Seattle WA 59
Trịnh Ngọc  Hồng Costa Mesa CA 68
Đỗ Văn  Hợp Hayward CA 54
Phạm Huân Agoura CA 54
Trương Tiến  Huân San Jose CA 68
Vũ Quang  Huân Orange County CA 68
Phan  Huấn Redwood City CA
Bùi Công Huề Houston TX 59
Đỗ Huy  Huệ San Jose CA 56
Phan Đình  Huệ San Rafael CA 53
Đình Mạnh Hùng Woodingville WA 59
Đỗ  Đức Hùng San Jose CA 63
Dư Quang  Hùng San Jose CA
Lại Đức  Hùng San Jose CA 66
Lê Mạnh  Hùng Fairfax VA
Lưu Tiến  Hùng Sunnyvale CA 70
Nghiêm Xuân Hùng Oklahoma City OK 68 Đã mất 
Nguyễn Hùng San Jose CA 57
Nguyễn Hùng San Jose CA 69
Nguyễn Hùng San Jose CA 65
Nguyễn Hùng Santa Clara CA
Nguyễn Đình  Hùng San Jose CA 59
Nguyễn Mạnh Hùng Fairfax VA 57
Nguyễn Mạnh  Hùng Richmond View CA 59
Nguyễn Như  Hùng Santa Clara CA 58
Nguyễn Văn  Hùng San Jose  CA 65
Nguyễn Viết  Hùng San Jose CA
Phạm Đỗ  Hùng Foster City CA 59
Phạm Minh  Hùng Milpitas CA 66
Phạm Thế Hùng Irvine CA
Phạm Tiến  Hùng Santa Cruz CA 78
Trương Thiệu  Hùng Houston TX 59
Bùi Quốc  Hưng Milpitas CA 68
Dương Đình  Hưng Dunn Loring VA 59
GS Nguyễn Đức  Hưng Fremont CA GS
GS Nguyễn Hữu  Hưng San Jose CA 58
Lê Thụy  Hưng Linnfield MA 60
Ngô Tiến  Hưng San Jose  CA 65
Nguyễn  Hưng San Jose CA
Vũ Thế  Hưng San Jose CA 62
Vũ Thị  Hưng Houston TX
Lê Đình Hương Houston TX
Nguyễn Quang  Hưởng Carmichael CA 56
Đoàn Phúc  Hữu San Jose CA 68
Lê Trọng  Huy
Trương Tiến  Huy Saratoga CA
Vũ  Huy Hayward CA 65
Nguyễn Quang  Huy Orange County CA 68
Hoàng Huyên Westminster CA 59
Bùi Khắc  Hy San Jose CA
Vũ Quốc  Kha Plainsbow NJ
Nguyễn Khắc  Kham San Jose CA GS Đã mất 
Nguyễn Quốc  Khải Potomac MD 63
Phạm Chí Khải Snta Ana CA 57
Trần Cao  Khải Westminster CA
Đỗ Trí Khang Fairfax VA 59
Hoàng Đình  Khang Escondido CA 60
Đào Văn  Khanh San Jose CA
Đoàn Văn  Khanh Houston TX 58
Lê Quốc  Khanh Manhattan Beach CA 62
Đặng Khắc  Khánh Union City CA 59
Đào Văn  Khánh San Jose CA 59
Nguyễn Hữu  Khánh San Jose CA 60
Nguyễn Kim  Khánh Newark CA 58
Nguyễn Quốc  Khánh Houston  TX 59
Nguyễn Quốc  Khánh San Jose CA 67
Phạm  Khánh San Jose CA
Triệu Trọng  Khánh San Jose CA 71
Trịnh Gia  Khánh San Jose CA
Trần  Khánh   San Jose CA 60
GS Lưu Trung Khảo Newport Beach CA GS
Nguyễn Vũ  Khiêm Sunnyvale CA 72
Nguyễn Đăng  Khoa Santa Clara CA 67
Nguyễn Văn  Khoa Milpitas CA 70
Đặng Vũ Khoái El Sobrante CA
Bùi Hùng Khoát San Jose CA 59
Nguyễn Đức  Khoát Torrance CA 63
Mai Đức  Khôi San Jose CA 59
Nguyễn Đăng  Khôi Dublin CA 60
Nguyễn Mộng Khôi Renton WA
Nguyễn Văn  Khôi Milpitas CA
Nguyễn Văn  Khôi San Francisco CA
Phạm Nguyên  Khôi Sunnyvale CA 68
Trần Văn  Khởi Houston TX
Vũ Trọng Khởi Leonardo NJ
Nguyễn Đăng  Khúc Winter Park FL 67
Phạm Huy  Khuê San Jose CA
Đỗ  Kiểm Elkgrove CA 56
Đàm Quang  Kiên Hopkins MN 60
Hoàng Chí  Kiên Seaside CA 60 Đã mất 
Hoàng  Kim San Jose CA 60
Trần  Kim San Jose CA
GS Dương Minh  Kính Riverside CA 56
Nguyễn Mạnh Kính Orange County CA
Hoàng Kim  San Jose CA
Bùi Khắc Kỳ Tigard OR 59
Nguyễn Đình  Kỳ San Jose CA
Nguyễn Trường  Kỳ E. Brunswick NJ 75
Đoàn La Woodridge  NJ
Bùi Đức  Lạc San Jose CA 58
Bùi Khắc  Lạc San Jose CA 58
Nguyễn Đức  Lai San Jose CA
Duy  Lam Santa Anna CA
Lê Văn Lâm San Jose CA GS Đã mất 
Nguyễn Đức  Lâm San Jose CA 63
Phạm Văn  Lâm San Jose CA 46
Vũ Đình  Lâm San Jose CA 70
Nguyễn Sơn  Lâm San Jose CA 68
Khương Thị Phương Lan Vienna VA
Nguyễn Ngọc  Lân Daly City CA 64
Đinh Tiến  Lãng San Jose CA 52 Đã mất 
GS Trần Quang  Lãng San Jose CA TGT 49-56
Ngô Huy  Lãng Honolulu HI 60
Nguyễn Huy  Lãng San Jose CA 56
Du Tử Garden Grove CA 62
Nguyễn Văn  Fremont CA
Đỗ Trọng Lễ Grand Prairie TX 59
Hà Học Lễ Fremont CA 67
Hoàng Uông  Lễ Pinole CA 60
Chu Trí Lệ San Jose CA 59
Phạm Trọng Lệ Fairfax VA 59
Đoàn Thanh  Liêm Westminster CA
Nguyễn Đức  Liêm Annandale VA 60
Nguyễn Đình  Liên Amarillo TX 60
Phạm Đức Liên Charlotte NC 59
Ngô Hữu  Liễn Houston TX 58
Phan Phi  Liêu San Jose CA 67
Trần Văn  Liệu Morgan Hill CA 66
Phạm Thị Diệu  Linh San Jose CA 57
Cung Giác  Lộ Sunnyvale CA 58
Trịnh Đình  Loạt San Jose  CA 61
Nguyễn Xuân  Lộc Brooklyn Park MN 56
Phạm Mỹ  Lộc San Jose CA 65
Đỗ Đình Lợi 59 Đã mất 
Phạm  Lợi Fremont CA 74
Bùi  Long San Jose CA
Hoàng Cơ  Long San Jose CA 52
Lã Thanh  Long Santa Clara CA 54
Lê Chính Long Fountain Valley CA 58
Nguyễn Văn Long Westminster CA
Nguyễn Văn Long Oklahoma OK 67
Phạm Đình  Long Annandale VA
Tạ Đức  Long San Jose CA 63
Nguyễn Quốc  Long Santa Clara CA 68
Nguyễn Thiệu  Long Denver CO 68
Nguyễn Văn Luận Garden Grove CA
Phạm Huy  Luận San Jose CA 63
Nguyễn Thạch  Lục Jacksonville FL
Nguyễn Trí Lục Fountain Valley CA 59
GS Phạm Xuân  Lương Houston TX 59
Nguyễn  Lương San Jose CA
Nguyễn Hoàng  Lương San Jose CA 64
Nguyễn Văn  Lương Fresno CA
Trần Trung  Lương San Jose CA 59
Vũ Ngọc  Lưu Milpitas CA 65
Vũ Ngọc  Lưu San Jose CA 62
Lã  Luyến San Jose CA 73
Đào Tiến  Luyện Fremont CA 54
Nguyễn Hữu  Mạc Sunnyvale CA 71
Đỗ Thị Như Mai Cypress TX 57
Nguyễn Hữu  Mai Pearland TX
Đào Văn Mẫn Midway City CA 59
Nguyễn Tá Mẫn Houston TX 60
Charlie Mạnh Westminster CA
Nguyễn Văn  Mão Milpitas CA 69
Hà  Minh San Jose CA 62
Nguyễn Công  Minh San Jose CA
Vũ  Minh San Jose CA
Nguyễn Khắc  Minh  Cypress TX 57
Triịnh Đức Minh  Silver Spring MD 59
Bùi  Môn Milpitas CA 62
Lê Trọng  Mưu Houston TX 60
Vũ Gi  Mưu San Jose CA 63
Phan Quang  Nại San Jose CA 59
Hoàng Quý Nam Silver Spring MD 58
Nguyễn Đức  Nam Fairfax VA 61
Nguyễn Thượng  Nam Sacramento CA 57
Nguyễn Tiến  Nam San Jose CA 72
Nguyễn Đức  Năng Westminster CA 58
Nguyễn  Ngân San Jose CA 42
Nguyễn Văn  Ngân Milpitas CA 42
Phạm Ngân San Jose CA 73
Vũ Tiến  Ngẫu Milpitas CA
Huỳnh Sĩ  Nghị MN 68
Đinh Công Nghĩa Portland OR 58
Vũ Quang  Nghĩa Garden Grove CA NV
Vũ Đức  Nghiêm San Jose CA 51
Trần Văn  Nghiêu San Jose CA 67
Đinh Văn Ngọc Lincoln WA
Hoàng Văn  Ngọc Milpitas CA 58
Lê Minh  Ngọc Sebastian FL 59
Phạm Ngọc San Jose CA 65
Trần Ngọc Katy TX 67
Đặng Tường  Ngữ Rocklin CA 57 Đã mất 
Trần Thế  Ngữ Orange County CA
Nguyễn Đức  Nguyên MD
Nguyễn Văn  Nhạc San Jose CA 59
Đặng Văn Nhân Đã mất 
Nguyễn Văn  Nhân Aliso Viejo CA 68
Nguyễn Trọng  Nhi San Jose CA 63
Cổ Văn  Nhơn San Jose CA 67
GS Nguyễn Bích  Như San Jose CA GS
Lê Ôn  Như Milpitas CA
Chu Đức  Nhuận Santa Ana CA
Đỗ Thị  Nhuận Westminster CA 50
Nguyễn Đức  Nhuận Westminster CA 59
Phạm Văn  Nhuệ Houston TX 56
GS Phan Minh  Nhựt San Francisco CA
Lê Đình  Niên San Jose CA 71
Bùi Dương  Ninh San Jose CA 68
Lê Văn  Ninh TX Đã mất 
Nguyễn Ngọc  Nội Riverside CA 59
Nguyễn Đào Nùng Long Beach CA 59
Dương Thế  Oanh Fremont CA 58
Vũ Ngọc  Oánh San Jose CA 60
Nguyễn Xuân  Phác San Jose CA
Nguyễn Đình  Phác  Sunnyvale CA 70
GS Vũ Tiến  Phái Elk Grove CA GS
Nguyễn Huy  Phan San Diego CA 60
Vũ  Phan Fairfield OH 63
Vu Trong  Phan Cincinnati OH
Trần Đức  Phát San Jose CA
Vũ Mạnh  Phát San Jose CA 59
Nguyễn Doãn  Phi San Jose CA 55
Bành Ích Phí San Francisco CA
Hoaàng Hữu Phiên Garden Grove CA 59
Nguyễn Đình  Phổ Stockton CA 55
Trần Quang  Phong Garden Grove CA
Vũ Hồng  Phong San Jose CA 64
Bùi Trần  Phú San Jose CA 60
Hàn  Phú Union City CA 61
Lê Tiến Phụ Burke VA 59
Nguyễn Như  Phú Anaheim CA 59
Đặng Cao  Phúc Milpitas CA 75
Đỗ Hữu  Phúc Milpitas CA
Lư Vĩnh  Phúc San Jose CA 65
Nguyễn Hồng  Phúc Santa Clara CA
Nguyễn Như  Phúc San Francisco CA
Phạm Ngọc  Phúc (Phillip) San Jose CA
Hà Mai  Phương San Jose CA
Hoàng  Phương San Jose CA 70
Hoàng Xuân Phương Sunnyvale CA
Nguyễn Phương San Jose CA 61
Nguyễn Trí  Phương San Jose CA 61
Trần Minh  Phương Camarillo CA 75
Vũ Văn  Phường Seattle WA
Nguyễn Đình Phương San Jose CA 59
Nguyễn Đình Phương Westminster CA 59
Dương Hồng Quân Westlake Village CA 59
Nguyễn Quốc  Quân Falls Church VA 59
Hoàng Đình  Quang San Jose CA 54
Ngô Văn  Quang San Jose CA 54
Nguyễn Đức  Quang Garden Grove CA
Nguyễn Kiêm  Quang Dallas TX 68
Nguyễn Văn  Quang San Jose CA 56
Vũ Công  Quang San Jose CA 58
Trần Văn  Quảng Santa Clara CA 55
Nguyễn Huy  Quế Marina CA 69
Phạm Ngọc  Quế Fair Oaks CA 57
Hoàng Thị Châu  Qui Corona Del Mar CA 56
Đoàn Đình  Quí 69
Phạm Phú  Quốc San Jose CA 58
Trần Thế  Quy San Jose CA 58
Ngô Thế  Quý Yukon OK 60
Nguyễn Bá  Quý Đã mất 
Trần Minh  Quý Mountain View CA
Vũ Ngọc  Quý Orlando FL 59
Dương Vân  Quyên San Jose CA 57
Nguyễn Ngọc  Quyên Santa Ana CA 59
Bùi  Quyền San Jose CA 59
Nguyễn Văn  Quyền Anaheim CA 59
Nguyễn Văn  Quyền San Jose CA 62
Vũ  Quyền Fremont CA 69
Đoàn Đình  Quýnh San Jose CA
Lê Văn  Quỳnh San Jose CA
Nguyễn Xuân  Quỳnh Lakewood WA 59
Phan  Quỳnh ESCONDIDO CA
Vương Ngọc  Quỳnh San Jose CA 61
Trần Hữu  Rật San Jose CA 63
Bùi Văn  Rậu San Jose CA 64
Nguyễn Santa Clara CA
Lê Văn  Sắc San Jose CA 63
Phạm Trọng Sách Clackamas OR 59
Nguyên Sâm Huntington Beach CA
Đỗ Bảo  San San Jose CA 65
Đỗ Đình  San San Jose CA 61
Dương Hiệp  San San Jose CA 66
Lê Duy  San San Jose CA 59
Phạm Đình  San Santa Ana CA 59
Vũ Hữu  San Fremont CA
Vũ Hữu  San Irvine CA
Tạ Huy  Sáng Woodland Hills CA 60
Hoàng Nam  Sinh Cupertino CA
Nguyễn Văn Sinh Anaheim CA
Nguyễn Thanh  Sơn Wesminster CA 75
Đào Văn  Sơn San Jose CA 52 Đã mất 
Nguyễn Hùng Sơn Milpitas CA 64
Nguyễn Quế  Sơn Spring TX 60
Nguyễn Thanh  Sơn San Diego CA 60
Nguyễn Thanh  Sơn San Jose CA 60
Nguyễn Xuân  Sơn 60
Phạm Tuấn  Sơn Santa Clara CA 70
Trần Ngọc  Sơn Newark CA
Trần Việt  Sơn Apopka FL
Nguyễn Nam  Sơn VA 68
Hoàng Lê  Sử Cupertino CA 63
Lê Xuân Sướng Falls Church VA 59
Lê Xuân  Sướng Falls Church VA 59
Nguyễn Quốc  Súy Van Nuys CA 58
Tạ Văn Tài Brooklin MA 57
Nguyễn Tam Cupertino CA
Hà Quốc  Tâm Santa Clara CA
Hà Thanh  Tâm San Jose CA
Nguyễn Tường Tâm San Jose CA 64
Nguyễn  Tầm Oakland CA
GS Cung Nhật Tân San Jose CA 58
Hoàng  Tân Louisville KY
Huỳnh Phước  Tân Los Gatos CA 71
Lê Thanh Tân Costa Mesa CA
Ngô Văn  Tân Milpitas CA
Lê Quốc  Tấn Daly City CA 60
Phạm Tài Tấn San Jose CA 63
Trần Ngọc  Tản San Jose CA 67
Bùi Công Tạo San Jose CA 59
Ngô Anh  Tề Oklahoma City OK
Nguyễn Cẩm  Thạch West Covina CA 60
Nguyễn Quốc  Thái Bushnell FL 71
Phạm Hùng  Thái San Jose CA 63
Phạm Phúc  Thái Santa Clara CA 59
Phạm Đình  Thám San Francisco CA
Phạm Đình  Thám Shrewsbury MA
Nguyễn Cao  Thăng San Jose CA 56
Bùi Công Thắng San Jose CA 65
Đỗ Xuân Thắng Houston TX 59
Đoàn Viết  Thắng Milpitas CA 78
Vũ Đình  Thắng San Jose CA 51
Vương Đức  Thắng CA 74
Lê Văn  Thặng San Jose CA 62
Đặng H.  Thanh Sunnyvale CA 67
GS Hoàng Đình  Thanh Irvine CA
Nguyễn  Thanh Sacramento CA
Nguyễn N.  Thanh San Jose CA 73
Phan Chừng  Thanh Atlanta GA Đã mất 
Trần Văn  Thanh Houston TX 67
Bùi Phạm Thành Irvine CA 68
Đinh Tấn Thành Santa Clara CA 59 Đã mất 
Nguyễn Thành 54
Nguyễn Chí Thành Anaheim CA 59
Nguyễn Văn  Thành San Jose CA 54
Phạm Đỗ Thành Cape Coral FL 60
Phan Chung  Thành Atlanta GA
Cung Vĩnh  Thành Orange County CA 68
Nguyễn Đảm  Thạnh San Jose CA 56
Đinh Xuân Thảo San Jose CA 59
Vũ Thị  Thập Milpitas CA 60
Đoàn Trọng  Thê Santa Clara CA 63
Nguyễn Thế  Thiệu Oklahoma OK 51
Đinh Nhật  Thịnh Sacramento CA 55
Nguyễn Tiến Thịnh Santa Ana CA
Nguyễn Văn  Thịnh San Jose CA 67
Vũ Đình Thịnh Plam Harbor FL 59
Phạm  Thọ San Jose CA
Phạm Đào  Thọ San Jose CA 75
Trần Hữu  Thọ Manchester CT 68
Nguyễn Hữu  Thống San Jose CA
Nguyễn Thị Thu Sherman Oaks CA 55
Nguyễn  Thư Cerritos CA
Phạm  Thư Los Altos Hills CA 60
Lê Quý  Thụ San Jose CA 61
Nguyễn Đức  Thụ Jacksonville FL
Đỗ Trọng  Thuần San Jose CA 50
Nguyễn Công Thuần Camas WA 59
Trần Đức  Thuần Hayward CA 65
Ngô Đình Thuận Annandale VA
Nguyễn Song Thuận Irvine CA
Nguyễn Văn  Thục Lewisville TX 59
Vũ Đình  Thục Bothell WA
Phạm  Thực Milpitas CA 69
GS Phạm Biểu Thước Santa Ana CA
Trần Đình  Thủy Merkel TX 56
Trần Thanh  Thủy Milpitas CA
Đặng Đình  Thụy San Jose CA 49
Hoàng Gia Thụy Hercules CA 60
Nguyễn Như  Thụy San Jose CA
Nguyễn  Thuyên San Jose CA
Nguyễn Phúc Quỳnh Thuyên San Jose CA 59
Đào Trọng  Tích San Jose CA 47
Nguyễn Huy  Tiên Sacramento CA 59
Phạm Quốc Tiên Sprinfield  VA
Tôn Nữ Thủy Tiên San Jose CA NV
Cung   Tiến Roseville MN
Đỗ Đăng Tiến Milpitas CA 59
Lê Văn Tiến Gilbert AZ
Nguyễn Lê  Tiến Cupertino CA 68
Phạm Quốc Tiến Sprinfield VA
Vũ Trọng  Tiến Stockton CA 65
Vương Tân  Tiến San Jose CA 73
Lê Vân  Tiếp Grandville MI 66
Phạm Như Tiếp Moreno Valley CA 59
Ngô Văn  Tiệp San Jose CA 58
Lê Xuân  Tiếu San Jose CA 56
Nam Sinh Tín CA 59
Trần Sỹ  Tín San Jose CA 65
Trần Trung  Tín San Jose CA 74
Thân Văn Tình Fountain Valley CA NV
Lê văn Tỉnh Oakland CA 66
Bùi Ngọc  San Jose CA 61
Nguyễn Quang  San Jose CA 64
Đàm Quang Toán San Jose CA 59
Lê Cảnh  Toàn Santa Clara CA 63
Nguyễn Cao Toàn San Jose CA 59
Nguyễn Văn  Toàn Philadelphia PA
Nguyễn Văn  Toàn Rancho Cordova CA
Phạm  Toàn Rancho Cordova CA 61
Đỗ Qúy Toàn Fountain Valley CA 59
Trịnh Như  Toàn San Jose CA 62
Vũ Công  Toàn San Francisco CA
Vũ Văn  Tới San Jose CA 60
GS Lê Thị  Trà San Jose CA
Nguyễn Văn  Trác San Jose CA 56
Lâm Hữu  Trãi Santa Clara CA 60
Phạm Ngọc  Trâm San Jose CA 62
Trần Văn  Trâm Hayward CA
Nguyễn Văn  Trân Houston TX 59
Nguyễn  Trang Corvallis OR 59
Hoàng Đức Trí San Jose CA 59
Mai Đức  Trí Jersey City NJ 58
Nam Sinh Trí NC
Trịnh Minh  Trí San Jose CA
Đỗ Đại  Trí San Jose CA 68
Đoàn Phan  Trí San Jose CA 68
Trần Đình  Trị
Nguyễn Thị  Trinh Santa Clara CA 56
Trương Hồng  Trinh San Jose  CA
Dương Văn  Trình San Jose CA 63
Phạm Quang Trình South Kent WA 59
Phạm Quang  Trình San Jose CA 62
Trần Ngọc  Trình San Jose CA 63
Trần  Trịnh San Jose CA
Huỳnh Quan Trọng San Jose CA 64
Vũ Thế  Trụ Seattle WA
Vũ Ngô Khánh  Truật San Jose CA 51
Trần Chính Trực Orlando Fl
Hoàng  Trung San Jose CA 69
Nguyễn Quang Trung CA
Nguyễn Hữu  Trương Milpitas CA 57
Võ  Trương 66
Nguyễn Mai  Trường Havertown PA 68
Quang Đăng  Trường
Nguyễn Tuấn  Henderson NV 58
Tạ Quang  Tustin CA 75
Đào Tiến  Lake Forest CA 68
Từ Nghiêm  Tứ Seattle WA
Đỗ Đình  Tuân VA 50
Đoàn Viết  Tuân Milpitas CA 75
Lê Đình  Tuân San Jose CA
Nguyễn Hữu  Tuân Needham MA 37
Phạm Đình  Tuân San Jose CA 62
Phạm Đình  Tuân Westminster CA
Đoàn Mạnh  Tuấn Sunnyvale CA 60
Hà Mạnh  Tuấn Cupertino CA 59
Lê Văn Tuấn 59
Nguyễn Đình  Tuấn Milpitas CA 70
Nguyễn Văn  Tuấn San Pablo CA 54
Phạm Quang  Tuấn Orange County CA 68
Phạm Văn  Tuấn Chantilly VA 57
Phó Đức  Tuấn San Jose CA 57
Tăng Anh Tuấn Milpitas CA 72
Trần Anh  Tuấn Alameda CA
Trần Công  Tuấn San Jose CA
Trương Khắc Tuấn San Jose CA 66
Vương Thế  Tuấn Santa Clara CA 64
Trần Đình  Tuấn San Jose CA 68
Vũ Mạnh  Tuấn Boston MA 68
Nguyễn Đức  Tuệ Houston TX 68
Lê Thanh Tùng San Francisco CA 75
Nguyễn Tư  Tùng San Jose CA 36
Nguyễn Viết  Tùng San Jose CA 67
Đỗ Hữu  Tước Seattle WA
Nguyễn Đức  Tường San Jose CA
Nguyễn Đức  Tường Sunnyvale CA
Phạm Bằng  Tường San Jose CA 65
Phạm Đỗ  Tường Redwood City CA 54
Phạm Gia Tường San Jose CA 68
Phạm Ngọc  Tường San Jose CA
Phùng Ngọc  Tường 60
Cung Trầm  Tưởng St Paul MN
Hà Nhụ  Tưởng Elk Groove CA 63
Nguyễn Hàn  San Jose CA 45
Phan Như  Fremont CA 59
Kha văn  Tỷ Tempe AZ
Mai Văn  Tỵ San Jose CA
Đỗ Đức Uy San Jose CA 37
Lâm Quốc Uy CA 68
Vũ Ngọc  Uy Bursville MN 68
Bùi Đức Uyên Orange County CA 65
Nguyễn Lãng Uyên Callaway MD 59
Nguyễn Thái Vân Garden Grove CA 59
Nguyễn Tường Vân
Nguyễn Vũ Văn Portland OR 59
Nguyễn Tường  Vi Fremont CA
Nguyễn Minh  Viên San Francisco CA 60
GS Lê Thành  Việt Sacramento CA GS
Nguyễn Siêu  Việt Milpitas CA
GS Nguyễn Xuân  Vinh San Jose CA GS
Lê Triều  Vinh Westminster CA 60
Nguyễn Ngọc Vĩnh Mill Creek WA 59
Nguyễn Quan  Vĩnh San Jose CA 61
Lưu Văn  Vịnh CA 60
Đào Duy  San Jose CA
Ngô Thụy Orange County CA 68
GS Trịnh Xuân Vụ Garden Grove CA
Đào Văn Vượng Sunnyvale CA 58
Nguyễn Đức  Vượng Milpitas